Trapelles Team

logo de trapelles team

Els Trapelles de La Trapa es el grup dedicat al teatre infantil i juvenil. Està format per nens i nenes de entre 8 i 12 anys que tenen un interès pel món del teatre i volen desenvolupar les seves habilitats escèniques. Els membres d’aquest grup treballen durant tota la temporada en diferents obres i projectes teatrals, i realitzen assajos i tallers per millorar les seves habilitats comunicatives i interpretatives.